Izdani e-računi

 

V meniju Poslovanje > Izdani računi kliknemo Izdani e-računi.

 

E-račune lahko v programu pripravimo oziroma pošiljamo:

 

Priprava izdanega e-računa

Strankam, ki imajo v šifrantu strank izbrano možnost Izdaja e-računov (Za uvoz v banko, za uvoz v BizBox, Za pošiljanje po e-pošti)  z izstavitvijo izdanega računa program samodejno pripravi tudi izdani e-račun.

 

Najprej uredimo nastavitve na stranki:

1. V meniju Šifrant > Stranke na zavihku Osnovni podatki  > izberemo ustrezno opcijo pri polju izdajanje e-računov.

2. Program prikaže polje Interna številka > vnesemo podatke. (Gre za podatek, katerega zahtevajo določeni prejemniki e-računov na podlagi katerega sortirajo dokument v ustrezno pisarno. Običajno so to proračunski uporabniki.)

 

 

Ko imamo urejene vse nastavitve znotraj menija šifranta stranke, vnesemo e-račun.

1. V meniju > Poslovanje > Izdani računi > kliknemo Nov.

2. Izpolnimo Vsa obvezna polja izdanega računa.

3. Pri e-računih izpolnimo tudi polja:

 • Osnova za račun
 • Vrsta in datum osnove
 • koda namena

Vnos podatka o interni številki, osnovi za račun, vrsti in datumu osnove ter kode namena je nujen s 1.1.2016. Brez vnosa omenjenega, je oddaja računa onemogočena.

4. Po zaključku vnosa, račun potrdimo > Izstavi.

5. Elektronsko podpišemo >  Podpiši e-račun.

 

6. Pošljemo prek gumba >  Izdani e-računi.

 

Pri izdelavi izdanega e-računa program pripravi tri datoteke:

 • e-račun (xxxx-xx-e-racun.xml),
 • ovojnica e-računa (xxxx-xx.xml)
 • račun v formatu PDF (npr. xxxx-xx.pdf).

 

 

Pošiljanje izdanih e-računov

 

1. Za uvoz v BizBox

E-račune lahko posredujemo preko spletnega portala BizBox.

1. Naprej uredimo registracijo v BizBox  in nastavitve za BizBox v programu.

2. V meniju Šifrant > Stranke pri izbrani stranki označimo v polju >  izdajanje e-računov > za uvoz v BizBox.

3. Program ob vnosu izdanega računa pripravi e-račun z načinom prenosa BizBox.

4. Z izbiro računa in klikom na pošlji račune bo račun avtomatsko prenesen na omenjeni portal.

5. Če bo račun uspešno prenesen, se bo znotraj polja status pojavila kljukica.

6. Poleg obveznih priponk lahko s klikom na zapis priponke dodajamo oziroma pripenjamo še poljubne dokumente  (skupna dovoljena velikost priponk je 1MB).

7. Preberite tudi kako preverimo, če je bil e-račun uspešno poslan >>  tukaj.

 

 

2. Pošiljanje (uvoz) v bančni program

 

V meniju Šifrant > Stranke pri izbrani stranki označimo v polju  Izdajanje e-računov > Za uvoz v banko.

1. Nato v meniju Poslovanje > Izdani računi pripravimo nov račun za to stranko in ga izstavimo.

2. Nato kliknemo Izdani e-računi.

3. V preglednici najdemo račune, ki še niso bili obdelani.

4. Na pregledu izdanih e-računov označimo e-račune, ki jih želimo pripraviti za pošiljanje. Označimo lahko posamezne račune ali pa obkljukamo zgornjo kljukico v stolpcu, s čimer označimo vse račune.

5. Kliknemo Pošlji Račune. Pripravila se bo datoteka ERačuni-(datum).zip, ki za vsak izdani e-račun vsebuje:

 • e-račun
 • ovojnico e-računa
 • izdani račun v formatu PDF.

Označeni e-računi se bodo po pripravi datoteke samodejno premaknili v arhiv izdanih e-računov.

6. Datoteko shranimo na računalnik in jo razdružimo.

7. E-račune uvozimo v bančni program.

 

 

Minimax omogoča pripravo in prejem računov po standardu Halcom in standardu ZBS.

Program Minimax ne prevzema odgovornosti za morebitne spremembe na informacijskih sistemih posameznih bank.

 

Seznam bank, ki podpirajo omenjena standarda:

 

BIC Banke

Naziv banke

Pošiljanje e-Računov

  ABANSI2X 

 ABANKA VIPA d.d.

 Po Halcom standardu

  SBCESI2X 

 BANKA CELJE d.d.

 Po ZBS standardu

  BAKOSI2X 

 BANKA KOPER d.d.

 Po ZBS standardu

  BSLJSI2X 

 BANKA SLOVENIJE

 Po ZBS standardu

  KSPKSI22 

 BANKA SPARKASSE d.d.

 Po ZBS standardu

  BFKKSI22 

 BKS, Podružnica

 Po ZBS standardu

  HDELSI22 

 Delavska hranilnica d.d. Ljubljana

 Po ZBS standardu

  SZKBSI2X 

 DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.

 Po ZBS standardu

  FCTBSI2X 

 FACTOR BANKA d.d.

 Po ZBS standardu

  GORESI2X 

 GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ

 Po ZBS standardu

  HKVISI22 

 Hranilnica in posojilnica Vipava d.d.

 Po ZBS standardu

  HLONSI22 

 Hranilnica LON, d.d., Kranj

 Po ZBS standardu

  HAABSI22 

 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.

 Po Halcom standardu

  KBMASI2X 

 NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

 Po ZBS standardu

  LJBASI2X 

 NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.

 Po Halcom standardu

  PBSLSI22 

 POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d.

 Po ZBS standardu

  PROBSI2X 

 PROBANKA, d.d.

 Po ZBS standardu

  KREKSI22 

 RAIFFEISEN BANKA d.d.

 Po ZBS standardu

  SABRSI2X 

 Sberbank banka d.d.

 Po ZBS standardu

  SKBASI2X 

 SKB BANKA d.d. LJUBLJANA

 Po ZBS standardu

  BACXSI22 

 UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.

 Po Halcom standardu

  VSGKSI22 

 ZVEZA BANK, PODRUŽNICA LJUBLJANA

 Po ZBS standardu

 

 

3. Pošiljanje po e-pošti

 

V meniju šifrant > stranke pri izbrani stranki označimo v polju>  izdajanje e-računov > za pošiljanje po e-pošti.

 

Nato v meniju Poslovanje > Izdani računi  pripravimo nov račun za to stranko in ga izstavimo.

Za pošiljanje po e-pošti imamo dve možnosti:

1. Na pogledu računa s klikom na Pošlji po e-pošti, posredujemo stranki račun. (slika 1).

Program pripravi vse ustrezne priponke:

 • e-račun,
 • ovojnico e-računa in
 • izdani račun v formatu PDF.

 

 

2. Lahko se odločimo za množično pošiljanje e-računov (če imamo veliko strank oziroma veliko računov za isto stranko).

 • V meniju Poslovanje > Izdani računi > kliknemo Izdani e-računi.
 • Na preglednici e-računov označimo e-račune, katere bomo poslali po e-pošti.
 • Kliknemo Pošlji račune.
 • Program odpre okno z vnosom vsebine e-pošte. Po želji lahko spremenimo vsebino in nato kliknemo Pošlji račune.