Dvostavno knjigovodstvo

 

Dvostavno knjigovodstvo predstavlja glavno knjigosaldakonte in stroškovno knjigovodstvo. Namenjeno je pregledovanju in tiskanju podatkov, saj program dokumente in obračune pripravi samodejno v dvostavno knjigovodstvo na podlagi nastavitev v šifrantu Avtomatični konti.

Temeljnice lahko vnašamo ročno ali podatke uvažamo iz drugih programov.
Ena temeljnica predstavlja knjižbe enega poslovnega dogodka (Izdan račun, Nalog za službeno potovanje, Bančni izpisek,...).

Če je poslovni dogodek povezan tudi s knjigovodstvom DDV, potem temeljnica vsebuje vse podatke, ki jih potrebuje knjižba v DDV.

 

V Dvostavnem knjigovodstvu lahko:

  • Vnašamo temeljnice s knjižbami v glavno knjigo.
  • Vnašamo podatke za DDV.
  • Pregledujemo in urejamo samodjene temeljnice.
  • Tiskamo izpise.
  • Uvažamo podatke iz drugih aplikacij.

 

Nastavitev kontov v povezavi s knjiženjem v Minimaxu

Ročno knjiženje temeljnice (vključno z otvoritvijo)

Kategorije: