Določanje pravic uporabnikom organizacije

Dodajanje novega uporabnika in urejanje pravic obstoječih uporabnikov

1.Nove uporabnike dodamo znotraj menija Plačnik   > Uporabniki >

2. Dodaj uporabnika, kjer s pomočjo štirih korakov pošljemo povabilo novemu uporabniku.

3. Zatem lahko uporabniku določamo pravice na vstopni strani v program, kjer izberemo zapis Plačnik > Uporabniki >

4. izberemo Uporabnika > Organizacijo

5. ter uredimo Pravice.

 

Urejanje pravic uporabnika v kolikor koristimo prenos podatkov prek API vmesnika

1. V kolikor želimo urediti prenos podatkov prek API vmesnika, v meniju  Plačnik  > Uporabniki > 

2. na izbranem uporabniku v polju Organizacije > ter na organizaciji Pravice >

3. dodamo kljukice pri pravicah vezanih na programski vmesnik (API) .

 

Preverite tudi: