Določanje pravic uporabnikom organizacije

Dodajanje novega uporabnika in urejanje pravic obstoječih uporabnikov

Nove uporabnike dodamo znotraj menija Plačnik   > Uporabniki > Dodaj uporabnika, kjer s pomočjo štirih korakov pošljemo povabilo novemu uporabniku.

Zatem lahko uporabniku določamo pravice na vstopni strani v program, kjer izberemo zapis Plačnik > Uporabniki > izberemo Uporabnika > Organizacijo ter uredimo Pravice.

 

Urejanje pravic uporabnika v kolikor koristimo prenos podatkov prek API vmesnika

V kolikor koristimo prenos podatkov prek API vmesnika in imamo znotraj menija Plačnik  > Licence>  dodamo kljukico pri polju programski vmesnik (API), nam program tako prek menija Uporabniki >  na izbranem uporabniku na polju Organizacije > ter na organizaciji Pravice > ponudi še stolpec oziroma dodatna polja za določanje pravic vezanih na programski vmesnik (API) .

 

Preverite tudi: