Črtne kode pri artiklih

 

Minimax podpira uporabo čitalcev črtnih kod. Črtna koda oz. EAN koda je sestavljena iz 13-ih številk, ki jih uporabimo za iskanje po artiklih iz šifranta artiklov.

Za uporabo črtnih kod uredimo vse artikle tako, da črtno kodo artikla, ki jo preberemo s čitalcem črtnih kod, vnesemo v polje šifra artikla ali v polje koda artikla.

Črtno kodo vnesemo v polje koda artikla, lahko po tej kodi poiščemo artikel v spustnih seznamih, koda se bo izpisovala samo na izdanih računih.

 

 

Uporaba čitalca črtnih kod

1. Pri vnosu prometa (prejemov, Izdaj, Izdanih računov, naročil...)se postavimo na polje > artikel.

2. S čitalcem črtne kode odčitamo črtno kodo. Program na podlagi prebrane črtne kode poišče artikel iz šifranta artiklov, ki ima vneseno kodo ali šifro artikla, ki ustreza prebrani črtni kodi artikla.

3. S tipkovnico ali miško se premikamo med polji za vnos vrstice izdanega računa, naročila, prejema, izdaje ... ter shranimo vrstico.

Kategorije: