Ceniki

 

V meniju Šifrantu > Ceniki  dodajamo cenike artiklov.

Cenike delimo na:

 • Prodajni ceniki (Uporabljajo se pri predlaganju prodajnih cen na vnosu prometa)
 • Nabavni ceniki (Uporabljajo se pri predlaganju nabavnih cen na vnosu prometa)

 

Prvotna funkcija cenikov je v uporabi šifranta artiklov prilagojeno(naziv, šifra, ME, cena, popust) glede na stranko, ki ima določeno uporabo cenika.

 

Vnos prodajnega cenika

1. V meniju Šifranti > Ceniki > Nov prodajni cenik

2. Vnesemo osnovne podatke:

 • Šifra
 • V denarni enoti(denarna enota cenika)
 • Naziv
 • Opis

 

3. Podatke v cenik  prepišemo:

 • Ročni vnos > Artikel, Naziv artikla, Šifra artikla, Cena, Merska enota, Popust, Opis artikla
 • Prepis iz artiklov(prepišejo se podatki iz šifranta artiklov)
 • Prepis iz cenika(prepišejo se podatki iz izbranega obstoječega cenika)

 

4. Kliknemo Shrani, program doda novo vrstico na cenik.

5. Po končanem vnosu, kliknemo Shrani.

 

Prodajni cenik nato določimo v šifrantu > stranke > na polju > Prodajni cenik.  Cenik bo samodejno upoštevan pri izstavitvi izdanega računa za izbrano stranko.

 

Vnos nabavnega cenika

1. V meniju Šifranti > Ceniki > Nov nabavni cenik

2. Vnesemo osnovne podatke:

 • Šifra
 • V denarni enoti(denarna enota cenika)
 • Naziv
 • Dobavitelj (uporaba cenika je vezana na izbranega dobavitelja)
 • Opis

 

3. Podatke v cenik  prepišemo:

 • Ročni vnos > Artikel, Naziv artikla, Šifra artikla, Cena, Merska enota, Popust, Opis artikla
 • Prepis iz artiklov(prepišejo se podatki iz šifranta artiklov)
 • Prepis iz cenika(prepišejo se podatki iz izbranega obstoječega cenika)

 

4. Kliknemo Shrani, program doda novo vrstico na cenik.

5. Po končanem vnosu, kliknemo Shrani.

 

Nabavni cenik bo samodejno upoštevan pri vnosu prejema za izbranega dobavitelja.

 

 

Kategorije: