Analytic (Analitika)

Splošno navodilo:

SL: Šifrant Analitike

API dokumentacija:

https://moj.Minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/Analytic

Kratek opis

Omogočeno je branje analitik.

Omogočeno je dodajanje in spreminjanje analitik.

Omogočeno je brisanje analitik.

 

Analytic - podatki analitike

Analytic

Podatek

Opis

Code

Šifra analitike
Name Naziv analitike
UsageEndDate Datum konca uporabe analitike
ParentAnalytic

Višja analitika

Vnese se ID analitike – analitiko izberemo iz šifranta analitik, ki ga izpišemo s klicem metode GetAnalytics.