Zbir po artiklih v Maloprodaji

V maloprodaji, če imamo več poslovalnic, imamo možnost pregledovanja artiklov po posamezni poslovalnici.

1. V meniju Poslovanje > Maloprodaja.

2. Kliknemo Zbiri > Po artiklih.

3. V polju Poslovalnice > s kljukico označimo poslovalnice,

4. v polju Datum > se omejimo od - do datuma,

5. v polju Stranka > vnesemo stranko, ali pustimo prazno,

6. v polju Stopnja ddv > izberemo ddv stopnjo,

7. v polju Blagovna skupina > vnesemo blagovno skupino,

8. nazadnje kliknemo Najdi > kjer program prikaže izbrane podatke glede na omejitev, ki smo jo določili.

V tem prispevku