Začetek dela z dnevnimi iztržki

Obdelava dnevnega iztržka pomeni vnos podatkov o dnevnem iztržku iz registrskih blagajn, z namenom knjiženja in evidentiranja za potrebe DDV.

1. V meniju Poslovanje izberemo Dnevni iztržek

2. Na preglednici je seznam vnesenih dnevnih iztržkov, sortiranih po datumu (od zadnjega vnesenega do najstarejšega). Iztržke iščemo po Analitikah in Datumu od-do. Iztržke sortiramo s klikom na naziv stolpca.

3. Na dnevnem iztržku vnašamo:

  • gotovino v domači denarni enoti,
  • gotovino v tuji denarni enoti,
  • druge vrste iztržkov, ki niso gotovina (kartice, boni …).
  • Za potrebe knjigovodstva DDV lahko vnesemo podatke iz računov zavezancem za DDV, ki so v iztržku (plačani v blagajno).
  • Za potrebe izterjave in za potrebe knjigovodstva DDV lahko vnesemo podatke iz računov, ki niso v iztržku, (niso bili plačani in so izdani na osnovi naročilnice oziroma dobave blaga ali storitev).


Dnevni iztržek omogoča povezavo z menijem Maloprodaja. Program s pomočjo ustrezne analitike pripravi za vsako poslovalnico glede na izpolnjene podatke promet:

  • Gotovinska prodaja,
  • Negotovinska prodaja,
  • Lastna raba.
V tem prispevku