Začetek dela z dnevnimi iztržki

Obdelava dnevnega iztržka pomeni vnos podatkov o dnevnem iztržku iz registrskih blagajn, z namenom knjiženja in evidentiranja za potrebe DDV.

 1. V meniju Poslovanje izberemo Dnevni iztržek
 2. Na preglednici je seznam vnesenih dnevnih iztržkov, sortiranih po datumu (od zadnjega vnesenega do najstarejšega). 
  • Iztržke sortiramo s klikom na naziv stolpca.
 3. Iztržke iščemo po Analitikah in Datumu od-do. 
 4. Na dnevnem iztržku vnašamo:
  • Gotovino v domači denarni enoti.
  • Druge vrste plačil, ki niso gotovina (npr. kartice, boni,…).
  • Gotovino v tuji denarni enoti.
  • Račune zavezancem za DDV, ki so v iztržku (plačani v blagajno) > za potrebe knjigovodstva DDV.
  • Računi, ki niso v iztržku (niso bili plačani in so izdani na osnovi naročilnice oziroma dobave blaga ali storitev) > za potrebe izterjave in za potrebe knjigovodstva DDV.

Dnevni iztržek omogoča povezavo z menijem Maloprodaja. Program s pomočjo ustrezne analitike pripravi za vsako poslovalnico glede na izpolnjene podatke promet:

 • Gotovinska prodaja,
 • Negotovinska prodaja,
 • Lastna raba.
V tem prispevku