Vnos dnevnega iztržka

Navodilo velja za vnos dnevnega iztržka.

 1. V meniju Poslovanje > Dnevni iztržek
 2. kliknemo na Nov.
 3. Če imamo v Šifrantu > Analitike vneseno vsaj eno analitiko, program prikaže polje Analitika, kjer jo lahko poljubno izberemo. Predlagamo, da izberete analitiko, ker je spremljanje knjižb in vnosa dnevnega iztržka veliko lažje in preglednejše. Izbrana analitika se izpiše in prenese v knjižbe prihodka.
  • Analitika je na primer registrska blagajna, na podlagi katere knjižimo dnevni iztržek. 
  • Višja analitika je na primer lokal, v primeru, da ima ta več blagajn. 
 4. Vnesemo Datum iztržka. Ta podatek predstavlja datum temeljnice in datum knjižbe v DDV
 5. Vnesemo Številke računov. Gre za interval računov, ki so bili izdani iz registrske blagajne. Primer: 526-718. Ta podatek vpisan v knjigi DDV in v opisu temeljnice.
 6. Vnesemo Opis. Poljuben tekst oziroma označba (na primer datum), ki se vpiše v opis knjižbe DDV.
 7. Vnesemo Osnovo za DDV po posameznih stopnjah. To je osnova celotnega iztržka, ki je bil plačan z gotovino in z drugimi vrstami plačil (boni, kartice …).
  • Splošna stopnja: vnesemo osnovo iztržka, obdavčenega po splošni stopnji DDV. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
  • Znižana stopnja: vnesemo osnovo iztržka, ki je obdavčen po znižani stopnji DDV. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
  • Posebna nižja stopnja: vnesemo osnovo iztržka, ki je obdavčen po posebno nižji stopnji DDV. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
  • Oproščeno: Predstavlja vrednost iztržka in prihodek, ki ni obdavčen. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
  • Neobdavčeno: Predstavlja vrednost iztržka in prihodek, ki ni obdavčen. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
 8. Če imamo v nastavitvah obdobja za DDV, pri polju Vnos cen v šifrantu Artikli izbrano Cene z DDV, namesto osnove za DDV vnašamo Vrednost z DDV - vrednosti računa po posameznih stopnjah DDV:
  • Po splošni stopnji: predstavlja vrednost računa, ki je obdavčen po splošni stopnji DDV. Je seštevek DDV-ja po splošni stopnji in ustreznega prihodka. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
  • Po znižani stopnji: predstavlja vrednost računa, ki je obdavčen po znižani stopnji DDV. Je seštevek DDV-ja po znižani stopnji in ustreznega prihodka. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
  • Po posebni nižji stopnji: predstavlja vrednost računa, ki je obdavčen po posebni nižji stopnji DDV. Je seštevek DDV-ja po posebni nižji stopnji in ustreznega prihodka. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
  • Oproščeno DDV: predstavlja vrednost računa in je prihodek, ki ni obdavčen. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
  • Neobdavčeno: predstavlja vrednost računa in prihodek, ki ni obdavčen. 
 9. Od tega DDV: na podlagi vnesenih podatkov, program samodejno izračuna vrednosti DDV, ločeno po stopnjah.
  • Po splošni stopnji: predstavlja vrednost DDV v iztržku po splošni stopnji DDV. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
  • Po znižani stopnji: predstavlja vrednost DDV v iztržku po znižani stopnji DDV. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
  • Po posebno nižji stopnji: predstavlja vrednost DDV v iztržku po znižani stopnji DDV. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
 10. Vnesemo Vrednost prihodka ločeno po vrstah prihodka. Program izračuna vrednosti na podlagi vnesenih podatkov (osnove in DDV). Znesek prihodka program predlaga v tisto kategorijo, ki je bila uporabljena v predhodnem obračunu. Če so bile uporabljene vse vrste prihodkov, potem program predlaga prihodek v prvo vrsto prihodka (Od blaga).
  • Od blaga: predstavlja prihodek od blaga v iztržku (upošteva se pri knjiženju).
  • Od storitev: predstavlja prihodek od storitev v iztržku (upošteva se pri knjiženju).
  • Od izdelkov: predstavlja prihodek od izdelkov v iztržku (upošteva se pri knjiženju).
  • Od materiala: predstavlja prihodek od materiala v iztržku (upošteva se pri knjiženju).

Gotovina v domači denarni enoti

10. Na podlagi vnesenih podatkov program predlaga znesek gotovine v domači denarni enoti.

11. Izberemo vrsto pologa:

 • Polog v blagajno za domačo denarno enoto.
 • Polog v blagajno za tuje denarne enote.

12. Izberemo blagajno. Program predlaga blagajno, ki ima v šifrantu > blagajne označeno, da se predlaga.

Druge vrste plačil, ki niso gotovina

 1. V primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi (npr. kartico) vnesemo podatke plačila s klikom na Druge vrste plačil, ki niso gotovina.
 2. Iz spustnega seznama izberemo Stranko, do katere nastane terjatev. 
  • Primer: pri plačilu s karticami,  je to stranka, ki mora poravnati ta znesek (torej banka).
  • Če stranke nimamo vnesene, jo lahko dodamo s klikom na .
  • Podatke stranke lahko spremenimo s klikom na .
  • Če konto, ki ga izberemo v spodnjem polju, nima nastavljenega obveznega vnosa stranke, potem stranke ni potrebno izbrati.
 3. Vnesemo Znesek terjatve, ki se poknjiži na stranko in na ustrezni konto terjatev.
 4. Vnesemo Konto na katerega se bo knjižila terjatev.
 5. Vnesemo Opis. To je poljubna označba, ki se vpiše v opis knjižbe.
 6. Kliknemo na gumb Potrdi.  

Gotovina v tuji denarni enoti

 1. V primeru plačila z gotovino v tuji denarni enoti kliknemo na Gotovina v drugi denarni enoti.
 2. Vnesemo Znesek v tuji denarni in Denarno enoto. 
 3. Znesek v EUR: na podlagi zgoraj vnesenega podatka program preračuna znesek v domačo denarno enoto po dnevnem tečaju.
 4. Vnesemo Opis. Gre za poljubna označbo, ki se vpiše v opis knjižbe.
 5. Kliknemo na Potrdi.

Računi zavezancem za DDV, ki so v iztržku

 1. Za vnos podatkov računa davčnemu zavezancu, kliknemo na Računi zavezancem za DDV, ki so v iztržku.
  • Vsak vnesen račun napravi eno vknjižbo v davčni knjigi izdanih računov 20**.
 2. Iz spustnega seznama izberemo Stranko, kateri smo izstavili gotovinski račun. 
  • Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV – IR-20**. 
  • Novo stranko lahko tudi vnesemo s klikom na .
  • Podatke stranke lahko spremenimo s klikom na .
 3. Vnesemo Znesek gotovinskega računa, ki je vsota prihodkov in DDV. 
 4. Vnesemo Številko računa. Podatek se vpiše v opis temeljnice in v ustrezen stolpec knjige DDV.
 5. V primeru, da je v nastavitvah obdobja za DDV označeno Vnos cen z DDV v šifrantu Artikli, vnesemo Vrednost z DDV - vrednosti računa vnesemo ločeno po stopnjah DDV:
  • Po splošni stopnji: predstavlja vrednost računa, ki je obdavčen po splošni stopnji DDV. Je seštevek DDV-ja po splošni stopnji in ustreznega prihodka. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
  • Po znižani stopnji: predstavlja vrednost računa, ki je obdavčen po znižani stopnji DDV. Je seštevek DDV-ja po znižani stopnji in ustreznega prihodka. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
  • Po posebni nižji stopnji: predstavlja vrednost računa, ki je obdavčen po posebni nižji stopnji DDV. Je seštevek DDV-ja po posebni nižji stopnji in ustreznega prihodka. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
  • Oproščeno DDV: predstavlja vrednost računa in je prihodek, ki ni obdavčen. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
  • Neobdavčeno: predstavlja vrednost računa in prihodek, ki ni obdavčen.
 6. V primeru, da je v nastavitvah obdobja za DDV označeno Vnos cen v šifrantu Artikli brez DDV, vnašamo v polje Osnova za DDV vrednost prihodka, ki je obdavčen po posamezni stopnji DDV.
  • Po splošni stopnji: Predstavlja vrednost prihodka, ki je obdavčen po splošni stopnji DDV. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
  • Po znižani stopnji: Predstavlja vrednost prihodka, ki je obdavčen po znižani stopnji DDV. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
  • Po posebni nižji stopnji: Predstavlja vrednost prihodka, ki je obdavčen po posebni nižji stopnji DDV. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
  • Oproščeno DDV: Predstavlja vrednost računa in je prihodek, ki ni obdavčen. Upošteva se v ustreznem stolpcu knjige Izdanih računov.
  • Neobdavčeno: predstavlja vrednost prihodek, ki ni obdavčen.
 7. Od tega DDV: na podlagi zgoraj vnesenih podatkov, program samodejno obračuna vrednost DDV. Znesek lahko ročno popravimo:
  • Po splošni stopnji: predstavlja vrednost DDV v računu po splošni stopnji DDV. Podatek se vpiše v temeljnico in v ustrezen stolpec knjige DDV.
  • Po znižani stopnji: predstavlja vrednost DDV v računu po znižani stopnji DDV. Podatek se vpiše v temeljnico in v ustrezen stolpec knjige DDV.
  • Po posebni nižji stopnji: predstavlja vrednost DDV v računu po posebni nižji stopnji DDV. Podatek se vpiše v temeljnico in v ustrezen stolpec knjige DDV.
 8. Kliknemo na Potrdi.

Računi, ki niso v iztržku

Pri vnosu računa, ki ni zajet v iztržku, program napravi eno temeljnico izdanega računa s pripadajočimi knjižbami in knjižbo v Knjigi DDV na osnovi naslednjih podatkov.

 1. Kliknemo na Računi, ki niso v iztržku.
 2. Iz spustnega seznama izberemo Stranko, kateri smo izstavili račun.  Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
 3. Vnesemo Znesek in Denarno enoto. Znesek računa je seštevek prihodkov in DDV.
 4. V kolikor gre za tujo denarno enoto, program preračuna Znesek v domačo denarno enoto po dnevnem tečaju.
 5. Vnesemo Številko računa. Podatek se vpiše v opis temeljnice in v ustrezen stolpec knjige DDV.
 6. Vnesemo Datum zapadlosti računa. Podatek vpliva na odprte postavke.
 7. V primeru, da je v nastavitvah podatkov organizacije označeno, da se vnašajo cene z DDV, vnesemo v polje Vrednost z DDV vrednosti računa ločeno po stopnjah DDV:
  • Po splošni stopnji: predstavlja vrednost računa, ki je obdavčen po splošni stopnji DDV. Je seštevek DDV-ja po splošni stopnji in ustreznega prihodka. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
  • Po znižani stopnji: predstavlja vrednost računa, ki je obdavčen po znižani stopnji DDV. Je seštevek DDV-ja po znižani stopnji in ustreznega prihodka. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
  • Po posebni nižji stopnji: predstavlja vrednost računa, ki je obdavčen po posebni nižji stopnji DDV. Je seštevek DDV-ja po posebni nižji stopnji in ustreznega prihodka. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
  • Oproščeno DDV: predstavlja vrednost računa in je prihodek, ki ni obdavčen. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
  • Neobdavčeno: predstavlja vrednost računa in prihodek, ki ni obdavčen.
 8. V primeru, da je v nastavitvah podatkov organizacije označeno, da se vnašajo cene brez DDV, vnesemo v polje Osnova za DDV vrednost računa vnesemo ločeno po stopnjah DDV.
  • Po splošni stopnji: Predstavlja vrednost prihodka, ki je obdavčen po splošni stopnji DDV. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
  • Po znižani stopnji: Predstavlja vrednost prihodka, ki je obdavčen po znižani stopnji DDV. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
  • Po posebni nižji stopnji: Predstavlja vrednost prihodka, ki je obdavčen po posebni nižji stopnji DDV. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
  • Oproščeno DDV: Predstavlja vrednost računa in je prihodek, ki ni obdavčen. Upošteva se v ustreznem stolpcu knjige Izdanih računov.
  • Neobdavčeno: predstavlja vrednost prihodek, ki ni obdavčen. 
 9.  Od tega DDV: na podlagi zgoraj vnesenih podatkov program samodejno izračuna vrednost DDV. Znesek DDV lahko popravljamo.
  • Po splošni stopnji: predstavlja vrednost DDV v računu po splošni stopnji DDV. Podatek se vpiše v temeljnico in v ustrezen stolpec knjige DDV.
  • Po znižani stopnji: predstavlja vrednost DDV v računu po znižani stopnji DDV. Podatek se vpiše v temeljnico in v ustrezen stolpec knjige DDV.
  • Po posebni nižji stopnji: predstavlja vrednost DDV v računu po posebni nižji stopnji DDV. Podatek se vpiše v temeljnico in v ustrezen stolpec knjige DDV.
 10. Kliknemo na Potrdi.

Po končanem vnosu podatkov dnevnega iztržka z gumbi v orodni vrstici:

 • Shranimo dnevni iztržek (gumb Shrani), če dnevni iztržek še ni dokončen. Zapisal se bo Osnutek dnevnega iztržka, kar pomeni, da dnevni iztržek ne bo formiral zapisov v dvostavno knjigovodstvo in davčno knjigo.
 • Opustimo vnos dnevnega iztržka (gumb Opusti), pri čemer bodo izgubljene vse spremembe/ vnosi v dnevnemu iztržku.
 • Potrdimo dnevni iztržek (gumb Potrdi oz. Potrdi in nov, če želimo nadaljevati z vnosom dnevnih iztržkov). S potrditvijo iztržka bo program pripravil temeljnico v dvostavnem knjigovodstvu in zapis v knjigo DDV.

Kaj program pripravi?

Po potrditvi program pripravi temeljnico dnevnega iztržka in v primeru vnosa računov, ki niso v iztržku, tudi temeljnico izdanega računa ter ustrezne zapise v davčne knjige.

V tem prispevku