Urejanje dnevnega iztržka

V programu lahko urejamo le osnutek dnevnega iztržka. Potrjen dnevni iztržek moramo najprej preklicati, šele nato ga lahko urejamo. 

 1. V meniju Poslovanje > Dnevni iztržek program prikaže vse vnesene dnevne iztržke. 
  • Zeleno obarvani so osnutki dnevnih iztržkov, modro obarvani pa potrjeni dnevni iztržki.
 2. Izberemo dnevni iztržek, ki ga želimo urediti, tako da kliknemo na datum dnevnega iztržka.
 3. Če je dnevni iztržek potrjen, ga je potrebno najprej preklicati s klikom na Prekliči potrditev.
  • Dnevnega iztržka ne moremo preklicati, če je bil že potrjen obračun DDV za obdobje, v katerem je ta iztržek.
 4. Program izpiše opozorilo, da se bo v knjigovodstvu izbrisala temeljnica. Nadaljujemo s klikom na V redu.
 5. Program prikaže dnevni iztržek v osnutku. Kliknemo Uredi.
 6. Popravimo podatke o dnevnem iztržku.
 7. Kliknemo na Shrani 
 8. Po končanem vnosu podatkov dnevni iztržek potrdimo s klikom na Potrdi.

Kaj program pripravi?

S klikom na Potrdi program pripravi temeljnico v dvostavnem knjigovodstvu z vsemi ustreznimi zapisi v DDV evidence.

V tem prispevku