Sprememba cen v maloprodaji

Navodilo velja za vnos spremembe cen v količinski maloprodaji.

  1. V meniju Poslovanje > Maloprodaja kliknemo na poslovalnico količinske maloprodaje,
  2. in izberemo Nov > SC-Sprememba cen.

 Za vnos spremembe cen v maloprodaji izpolnimo naslednja polja:

Vnos glave spremembe cen

  1. Datum spremembe cen
  2. Številka dokumenta spremembe cen
  3. Veza za spremembo cen

Vnos spremembe cen vrednostno

Če vodimo vrednostno maloprodajo, vnesemo v glavo še:

4. Prodajna vrednost - vnesemo spremembo prodajne vrednosti

5. Vrednost DDV - vnesemo spremembo vrednosti DDV-ja

Vnos spremembe cen po artiklih (količinsko)

Če potrebujemo listino pri spremembi cen v maloprodaji, vnesemo spremembo cen po artiklih.

6. Izberemo artikel.

7. vnesemo Novo maloprodajno ceno.

8. ostalih izpisanih podatkov ne urejamo, To so:

  • trenutna Količina,
  • stara maloprodajna cena, 
  • Nabavna cena

9. Artikel vnesemo s klikom na .

Tiskanje listine za spremembo cen

Če smo vnašali spremembo cen po artiklih, lahko na pogledu potrjenih sprememb cen s klikom na Natisni pripravimo listino spremembe cen.

Kaj program pripravi?

Spremembo cen potrdimo s klikom na Potrdi. Program pripravi temeljnico za spremembo cen v maloprodaji.

V tem prispevku