Prodaja v maloprodaji iz zalog veleprodaje z upoštevanjem materiala v sestavnici - materialno vodenje zalog

Če vodimo materialno poslovanje znotraj Minimaxa in vnašamo posamezne prejeme na zalogo prek menija Poslovanje > Zaloge, imamo tudi možnost, da prodajo vršimo prek menija Poslovanje > Maloprodaja.


Nastavitev sestavnice artikla

1. Najprej v meniju Šifranti > Artikli 

2. vnesemo tip artikla blago, s sestavnico, katera vsebuje tip artikla material.

  • S klikom na polje sestavnica označimo še kljukico znotraj polja Razbremenitev iz računa po sestavnici.

 

 

Samodejni prenos prometa

Nato uredimo nastavitve za samodejni prenos prometa.

1. V meniju Šifranti > Poslovalnice, 

2. dodamo kljukico znotraj polja Neposredno razbremenitev zalog s prodajo,

3. ter izberemo Skladišče za razbremenjevanje.

 

Vnos prejema in prodaje blaga

1. Nato prejem materiala vnašamo prek menija Poslovanje > Zaloge.

2. promet prodaje pa prek menija Poslovanje > Maloprodaja.Kaj program pripravi?

S prenosom prometa prek POS aplikacije ali ročnim vnosom prometa Prodaja v Maloprodaji program:

  • samodejno razbremeni zaloge znotraj Zalog veleprodaje (z vrsto prometa Izdaja v Maloprodajo), 
  • prenese promet v Maloprodajo (z vrsto prometa Prejem iz Veleprodaje)
  • potrdi promet prodaje v Maloprodaji ( z vrsto prometa Prodaja)
V tem prispevku