Prodaja v maloprodaji iz zalog veleprodaje - blagovno vodenje zalog

Če vodimo blagovno poslovanje znotraj Minimaxa in vnašamo posamezne prejeme na zalogo prek menija Poslovanje > Zaloge, imamo tudi možnost, da prodajo vršimo prek menija Poslovanje > Maloprodaja.


Nastavitev artikla

1. Najprej v meniju Šifranti > Artikli,

2. vnesemo tip artikla blago.


Samodejni prenos prometa

Nato uredimo nastavitve za samodejni prenos prometa.

1. V meniju Šifranti > Poslovalnice, 

2. dodamo kljukico znotraj polja Neposredno razbremenitev zalog s prodajo,

3. ter izberemo Skladišče za razbremenjevanje.


Vnos prejema in prodaje blaga

1. Nato prejem blaga vnašamo prek menija Poslovanje > Zaloge.

2. promet prodaje pa prek menija Poslovanje > Maloprodaja.

 

 

Kaj program pripravi?

S prenosom prometa prek POS aplikacije ali ročnim vnosom prometa Prodaja v Maloprodaji program :

  • samodejno razbremeni zaloge znotraj Zalog veleprodaje (z vrsto prometa Izdaja v Maloprodajo), 
  • prenese promet v Maloprodajo (z vrsto prometa Prejem iz Veleprodaje)
  • potrdi promet prodaje v Maloprodaji ( z vrsto prometa Prodaja)
V tem prispevku