Prodaja v maloprodaji

Navodilo velja za primer ročnega vnosa prodaje v količinski maloprodaji.

  1. V meniju Poslovanje > Maloprodaja kliknemo na poslovalnico količinske maloprodaje,
  2. in izberemo Nov > P - Prodaja.

Za vnos prodaje v maloprodaji izpolnimo naslednja polja:

Vnos glave prodaje

1. Vnesemo Datum prodaje.

2. Številka > Program samodejno številči zaporedje prodaje, lahko pa jo tudi ročno urejamo.

3. Vnesemo Vezo.

Vnos vrstic artiklov

1. Če imamo več skladišč, izberemo skladišče za razbremenjevanje zaloge,

2. Izberemo artikel,

3. v polju Količina - vnesemo količino artikla.

  • Če artikla ni na zalogi, program javi opozorilo "Artikel ima negativno zalogo".

4. v polja:

  • Merske enote, 
  • Cene, 
  • prodajna vrednosti, 
  • nabavne vrednosti, 
  • vrednost DDV 
  • in vrednost RVC-ja, pa ni možno vnašati. Program podatke prepiše iz prejema in ustrezno preračunajo RVC in DDV.

5. Vrstice shranimo s klikom na gumb .

6. Po končanem vnosu kliknemo Potrdi.

Kaj program pripravi?

Program razbremeni zalogo in pripravi temeljnico.

V tem prispevku