Prikazovanje razlike v ceni (RVC) na zbiru po artiklih izdanih računov

Prikazovanje razlike v ceni na zbiru po artiklih izdanih računov je pogojeno z vodenjem zalog v programu Minimax.

Nastavitev

Najprej uredimo nastavitve. 

1. V Nastavitvah >  Organizacija,

2. dodamo kljukico v polju > Prikaz razlike v ceni na računih.

  • Vodenje zalog je osnova za izračun nabavne vrednosti, ki jo uporabljamo pri računanju razlike v ceni na zbiru po artiklih.

Pregled zbira po artiklih

1. V meniju Poslovanje > Izdani računi

2. izberemo Zbiri > Po artiklih

3. nato se omejimo po datumu od - do 

4. ter iskanje sprožimo s klikom na Najdi.

  • Izračun razlike v ceni je najbolj natančen takrat:

- ko na osnovi vseh izdaj pripravimo izdane račune v določenem obdobju.

- ko imajo artikli  pravo vrednost v zalogah (vsi prejemi na zalogo povezani s prejetimi računi)

  • Program upošteva povprečno nabavno vrednost posameznega artikla,

- ko je bilo sproženo knjiženje zalog.

V tem prispevku