Podpisovanje izdanega e-Računa

E-račune, ki jih posredujemo proračunskim uporabnikom, moramo pred pošiljanjem elektronsko podpisati. Priloženo navodilo se nanaša na namestitev podpisne komponente, ki omogoča ustrezen podpis dokumenta.


Namestitev komponente za podpisovanje

Komponenta za podpisovanje je orodje, s katerim podpišemo e-račun.

Lastnika certifikata, ki račun podpisuje, sistem BizBox ne preverja, ravno tako ne preverja lastnika certifikata portal UJP.

To pomeni, da lahko e-račun podpiše računovodski servis za podjetnika s svojim certifikatom.

Komponento za podpisovanje moramo namestiti pred izvajanjem podpisovanja e-računa v programu Minimax.


Navodila za namestitev komponente za podpisovanje

Testiranje komponetne za podpisovanje

 

Podpisovanje e-računa

1. Na pogledu izstavljenega e-računa imamo gumb Podpiši e-račun.

2. Izbira gumba Podpiši e-račun aktivira prenos datoteke računa na Vaš računalnik.

3. Preneseno datoteko odpremo (dvoklik), pri čemer zažene komponento za podpisovanje računa.

4. Na prikazanem e-računu izberemo Sign desno spodaj.

 

Pošiljanje e-računa

Podpisani e-račun zatem še pošljemo preko ponudnika spletnih poti BizBox, izvoza v bančni program ali neposrednega pošiljanja po elektronski pošti.

V meniju > Poslovanje > Izdani računi > Izdani e-računi, kjer s kljukico izberemo želen račun ter zapis pošlji račune in tako pošljemo račun.

V tem prispevku