Podpisovanje izdanega e-Računa za bizBox

POMEMBNO OBVESTILO:

Od 1. 10. 2020 dalje Uprava Republike Slovenije za javna plačila ne bo več sprejemala e-računov v standardu e-SLOG 1.6 in 1.6.1. Navedeno pomeni, da bodo proračunski uporabniki po tem datumu lahko prejemali in izdajali e-račune samo v standardu e-SLOG 2.0. S tem se tudi podpisovanje e-računov ukine.

E-račune, ki jih posredujemo proračunskim uporabnikom, moramo pred pošiljanjem elektronsko podpisati. Priloženo navodilo velja za namestitev podpisovalne komponente v kolikor uporabljate e-slog 1.6. ali e-slog 1.6.1. in omogoča ustrezen podpis dokumenta 

Komponenta za podpisovanje

Komponenta za podpisovanje je orodje, s katerim podpišemo e-račun.

Lastnika certifikata, ki račun podpisuje, sistem BizBox ne preverja, ravno tako ne preverja lastnika certifikata portal UJP.

To pomeni, da lahko e-račun podpiše računovodski servis za podjetnika s svojim certifikatom.

Komponento za podpisovanje moramo namestiti pred izvajanjem podpisovanja e-računa v programu Minimax.

Navodila za namestitev komponente za podpisovanje e-računov

Podprta okolja za izvedbo podpisa so:

 • operacijski sistem: Windows 7 SP1 ali višje in Windows Server 2008 R2 ali višje
 • brskalniki: Internet Explorer 11.0 ali višje, Mozilla Firefox (zadnje 3 verzije) in Google Chrome (zadnje 3 verzije).

Za uspešno izvedbo namestitve komponente in elektronski podpis potrebujemo:

 • ogrodje Microsoft.NET Framework 4.7.2
 • digitalno potrdilo mora biti shranjeno v shrambi digitalnih potrdil operacijskega sistema Windows.

Opozorilo:

Pred namestitvijo izklopimo morebitne programe/nastavitve, ki preprečujejo odpiranje pojavnih oken ali prevzem datotek iz svetovnega spleta ("pop up blocker" programi, yahoo pasica, ipd.)

Postopek namestitve komponente

 1. Namestitveni program prevzamemo na povezavi:  mdSigNetSetupFull.exe
 2. V računalnik moramo biti prijavljeni kot lokalni administrator.
 3. V kolikor ogrodje Microsoft.NET ni nameščeno, bo namestitveni program ponudil prevzem in namestitev iz svetovnega spleta.
 4. Po uspešni namestitvi ponovno zaženemo brskalnik.

Podpisovanje e-računa

 1. Na pogledu izstavljenega e-računa imamo gumb Podpiši e-račun.
 2. Izbira gumba Podpiši e-račun aktivira prenos datoteke računa na Vaš računalnik.
 3. Preneseno datoteko odpremo (dvoklik), pri čemer zažene komponento za podpisovanje računa.
 4. Na prikazanem e-računu izberemo Sign desno spodaj.

Pošiljanje e-računa

Podpisani e-račun zatem pošljemo preko ponudnika spletnih poti, kot so:

 • BizBox, 
 • izvoz v bančni program 
 • ali neposrednega pošiljanja po elektronski pošti.
 1. V meniju > Poslovanje > Izdani računi > Izdani e-računi,
 2. s kljukico izberemo račun ter kliknemo Pošlji račune
 3. in tako pošljemo račun.

V tem prispevku