Podpisovanje e-računov na operacijskih sistemih Mac OS X in Linux

Navodilo velja za podpisovanje e-računov v operacijskih sistemih Mac OX in Linux.

V Minimaxu je mogoče podpisovanje e-računov tudi na operacijskih sistemih Mac OX in Linux. Uredimo le namestitev prave podpisne komponente.

Namestitev komponente za podpisovanje na operacijskem sistemu Mac OS X

Za izvedbo elektronskega podpisa dokumentov je potrebno predhodno namestiti komponento za podpisovanje. Podprta okolja za izvedbo podpisa so:

 • operacijski sistem: Mac OS X verzije 10.10. ali višje
 • brskalniki: Safari (zadnje 3 verzije), Mozilla Firefox (zadnje 3 verzije) in Google Chrome (zadnje 3 verzije).

Za uspešno izvedbo namestitve komponente in elektronski podpis potrebujemo:

 • Oracle Java JRE verzijo 8 ali višje. Verzijo Jave preverimo na spletni povezavi:  https://www.java.com/en/download/installed.jsp.
  •  Na navedeni povezavi program preveri ali imamo nameščeno Javo in ali je nameščena njena zadnja verzija. Alternativno lahko odpremo program Terminal (program Finder, poiščite program Terminal in ga zaženemo) in v okno vpišemo ukaz: java -version.
 • digitalno potrdilo, s katerim uporabnik dostopa (oz. bo dostopal) v sistem, mora biti shranjeno v shrambi digitalnih potrdil brskalnika in okolja Java.

Opozorilo: 

Pred namestitvijo izklopimo morebitne programe/nastavitve, ki preprečujejo odpiranje pojavnih oken ali prevzem datotek iz svetovnega spleta ("pop up blocker" programi, yahoo pasica, ipd.).

Postopek namestitve certifikata v certifikatno skladišče operacijskega sistema Mac OS X

 1. S pomočjo programa Keychain Access je potrebno uvoziti certifikat s privatnim ključem v certifikatno skladišče operacijskega sistema Mac OS X. 
 2. Uvozimo ga:
  •  V verigo (Keychain) z imenom login (ali z imenom uporabnika, ki je prijavljen v sistem - ta opcija je na voljo v nekaterih verzijah). 
  • V kategorijo (category) My Certificates. Certifikat uvozimo s pomočjo menijske opcije File | Import Items…

Postopek namestitve podpisne komponente

 1. Namestitveno datoteko prevzamemo na povezavi:  mdSignFullSetup10.pkg.
 2. Po kliku na povezavo program datoteko prenese v mapo Downloads.
 3. Po zagonu namestitvene datoteke sledimo čarovniku na zaslonu.

Pozor

V brskalniku, ki ga uporabljamo, ne smemo spremeniti prednastavljene lokacije, kamor brskalnik shranjuje datoteke (to je mapa: Downloads).

Navodila za namestitev programa mdSignNet na Linux

Podprta okolja za izvedbo podpisa so:

 • operacijski sistem: Linux
 • brskalniki: Mozilla Firefox (zadnje 3 verzije) in Google Chrome (zadnje 3 verzije).

Za uspešno izvedbo namestitve komponente in elektronski podpis potrebujemo:

 • Oracle Java JRE verzije 8. Verzijo Jave preverimo na https://www.java.com/en/download/installed.jsp ali pa v oknu Terminal vpišite: java -version
 • digitalno potrdilo, s katerim uporabnik dostopa (oz. bo dostopal) v sistem, mora biti shranjeno v shrambi digitalnih potrdil brskalnika in okolja Java.

Opozorilo.

Pred namestitvijo izklopimo morebitne programe/nastavitve, ki preprečujejo odpiranje pojavnih oken ali prevzem datotek iz svetovnega spleta ("pop up blocker" programi, yahoo pasica, ipd.)

Postopek namestitve certifikata v Java certifikatno skladišče

1. Certifikat uvozimo v certifikatno skladišče okolja Java

 • Le-to je dostopno preko programa Java Control Panel v zavihku Security.
 • Program Java Control Panel najdemo v mapi bin, kjer smo tudi namestili okolje Java. 2. S klikom na gumb Manage Certificates… program odpre okno, ki prikazuje certifikate v sistemu. 

 • Iz menija Certificate type izberemo Client Authentication 
 • in v zavihku User uvozimo certifikat s privatnim ključem. 

3. V kolikor želimo uporabljati certifikat shranjen na pametni kartici, je potrebno gonilnik za čitalec kartice in certifikat namestiti v okolju Java v skladu z navodili proizvajalca strojne opreme.

Postopek namestitve podpisne komponente

1. Namestitveno datoteko prevzamemo na povezavi: mdSigJavaFull10.tar.gz

2. Vsebino arhivske datoteke gzip.tar odpakiramo v začasno mapo.

3. V oknu Terminal se postavimo v začasno mapo kamor smo odpakirali arhivsko datoteko v prejšnjem koraku in vpišiemo ukaz sudo ./install.sh.

4. Namestitvena skripta bo namestila aplikacijo mdSignJava v mapo /usr/share/mdSigJava.

V tem prispevku