Obračun prispevkov od razlike do minimalne plače (osnove)

Če je na obračunu plače znesek bruto plače pri polnem fondu ur pod minimalno osnovo (vnašajo jo skrbniki sistema), bo Minimax samodejno obračunal prispevke od razlike do minimalne osnove za obračunane ure.

Prispevki, ki bodo obračunani od razlike do minimalne osnove:

  1. Prispevek za PIZ iz bruto plače: bremeni delodajalca
  2. Prispevek za starševsko varstvo iz bruto plače: bremeni delavca
  3. Prispevek za PIZ na bruto plačo: bremeni delodajalca
  4. Prispevek za starševsko varstvo na bruto plačo: bremeni delodajalca

Osnova za obračun prispevkov od razlike do minimalne plače in izračunani prispevki od tega zneska program prikaže na plačilnih listah in v REK-1 obrazcu.

V tem prispevku