Obdavčitev povračila stroškov prevoza na delo in z dela

V Uradnem listu RS št. 104/21 je bila objavljena Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki je začela veljati 2. 7. 2021. Z omenjeno spremembo se spreminja 3. člen Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17 in 71/18), s katerim so določeni pogoji in višina, do katere se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo.

Po novem se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 0,13 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od običajnega prebivališča delavca. 

Ne glede na zgoraj navedeno splošno pravilo pa se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja sorazmerno glede na dneve prisotnosti na delu:

  • do višine 30 eurov mesečno ali 
  • v višini imenske neprenosne mesečne vozovnice (javni prevoz > pod pogojem, da delavec delodajalcu predloži dokazilo o nakupu te vozovnice).

Spremenjeni 3. člen uredbe se začne za delavce, na katere se nanaša Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (Uradni list RS, št. 88/21), uporabljati za mesec junij 2021, torej za povračila stroškov prevoza na delo in z dela za mesec junij 2021. 

Za vse ostale delavce pa se spremenjeni 3. člen začne uporabljati za povračila stroškov prevoza na delo in z dela za mesec avgust 2021. 

Minimax podpira obračun plače delavcev v gospodarskem sektorju. Zato bomo podatke za obračun povračil stroškov prevoza sistemsko uredili za obračun plače za mesec avgust 2021 (izplačilo v mesecu septembru 2021).

V tem prispevku