Nov prejem v maloprodaji (količinsko)

Navodilo velja za vnos prejema v količinski maloprodaji.

  1. V meniju Poslovanje > Maloprodaja kliknemo na poslovalnico količinske maloprodaje,
  2. in izberemo Nov > PR - Prejem.

Za vnos prejema v maloprodaji izpolnimo naslednja polja:

Vnos glave prejema

1. Izberemo vrsto prejema:

  • Od dobavitelja
  • Iz veleprodaje
  • Iz veleprodaje v prodajo
  • Iz druge poslovalnice

2. Stranka > vnesemo dobavitelja. To polje je vidno le pri vrsti prejema od dobavitelja.

3. Datum prejema.

4. Številka.

5.% rabata - vnesemo % rabata, ki nam ga prizna dobavitelj. Rabat bo upoštevan na vseh vrsticah artikla.

6.% odvisnih stroškov - vnesemo % odvisnih stroškov, ki smo jih imeli pri nabavi blaga.

Vnos vrstic po artiklih

Če želimo natisniti prevzemni list, ki se pripravi pri tiskanju potrjenega prejema, je potrebno vnesti prejem ločeno po artiklih.

1. Izberemo artikel iz šifranta artiklov.

2. Naziv - v tem polju lahko spremenimo naziv artikla.

3. Količina - vnesemo količino artiklov iz prejema

4. Fakturna cena brez DDV: polje program ponudi, če nismo zavezanci za DDV in je dobavitelj zavezanec za DDV. 

  • Vnesemo nabavno ceno brez odštetih morebitnih popustov in brez DDVja.

5. Fakturna cena - vnesemo ceno iz računa za 1 artikel.

6. % popusta - vnesemo % popusta, v kolikor imamo pri artiklu priznan popust.

7. Nakupna cena - izračunana iz fakturne cene in % popusta. Podatka ne vnašamo.

8. Nabavna cena - izračunana iz nakupne cene in % odvisnih stroškov.

9. % marže - vnesemo % marže, ki jo bomo pri tem artiklu imeli.

10. Prodajna cena - prodajna cena artikla izračunana iz maloprodajne cene. Podatka ne vnašamo.

11. Maloprodajna cena - maloprodajna cena artikla (z vključenim DDV-jem).

12. Artikel iz prejema shranimo s klikom na.

  • Po vsakem vnosu artikla osvežijo vrednosti v poljih prodajna vrednost, vrednost DDV in nabavna vrednost iz prejema.

13. Prejem potrdimo s klikom na Potrdi.

Program pripravi temeljnico prejema v maloprodaji.

Prevzemni list

Na pogledu potrjenega prejema kliknemo na Natisni, program natisne prevzemni list za vneseni prejem.

V tem prispevku