Nabavna cena mora imeti pozitivno vrednost

Če pri vnosu prejema v maloprodaji, program javi opozorilo "Nabavna cena mora imeti pozitivno vrednost."

Najprej vrednotimo zalogo:

V meniju Poslovanje > Maloprodaja kliknemo Knjiženje, s tem ovrednotimo zalogo.

Zatem bo možno ustrezno potrditi prejem.

V tem prispevku