Na potnem nalogu program ne pripravi plačilni nalog

Pri knjiženju potnih nalogov program plačilnih nalogov ne pripravi samodejno. 

Program knjiži obveznost do delavcev na konto 2850 (oziroma na konto, ki je določen v šifrantu Avtomatični konti). 

Če je v meniju Šifrantu > Konti za ta konto pri zapisu Delavec izbrana možnost se lahko vnaša ali obvezen vnos, bo program knjiži obveznosti po posameznih delavcih.

Kaj program pripravi?

V kolikor uredimo opisano nastavitev konta, program samodejno pripravi plačilne naloge za vsakega delavca posebej. Plačilne naloge najdemo v meniju Banka > Plačilni nalogi > Obveznost do delavcev

V tem prispevku