Masovne obdelave v Maloprodaji

V Maloprodaji lahko promete masovno urejamo.

 1. V meniju Poslovanje > Maloprodaja.
 2. kliknemo Masovne obdelave
 3. Na prvem koraku Izbor Akcije izberemo :
  • Brisanje
  • Potrjevanje
  • Preklicevanje
  • Tiskanje
 4. Kliknemo Naprej.
 5. Na drugem koraku Izbor vrstic  poljubno določimo podatke , ki jih bomo urejali :
  • Vrsto prometa
  • Datum od-do
  • Številko prometa
  • Veza
  • Stranka
  • Blago od dobavitelja
  • Začetno stanje
  • Inventura
  • Lahko tudi odkljukamo polje pred prometom katerega bomo urejali.
 6. dodamo kljukice pred prometi, katere bomo obdelovali 
 7. in kliknemo Najdi.
 8. Nato kliknemo Naprej na tretji korak Pregled izbranih vrstic kjer program prikaže podatke, kateri bodo obdelani.
 9. nadaljujemo na naslednji korak s klikom na Naprej,
 10. nato kliknemo Izvedi. 
 11. Program vpraša. "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati? 
  • Če tega opozorila ne želimo več prikazovati, dodamo kljukico: Ne opozarjaj več.
 12. Izberemo V redu.
 13. Na zadnjem koraku Izvajanje in poročilo s klikom Naprej  program izvede "akcijo", katero smo izbrali na prvem koraku:
  • program prekliče promet v osnutek,
  • briše promet, 
  • potrdi promet, ki je v osnutku,
  • pripravi podatke za tiskanje prometa -prejemi ali zapisniki o spremembi cen.
V tem prispevku