Primeri maloprodaje

Articles

Prodaja v maloprodaji iz zalog veleprodaje - blagovno vodenje zalog
Če vodimo blagovno poslovanje znotraj Minimaxa in vnašamo posamezne prejeme na zalogo prek menija Poslovanje > Zaloge, imamo tudi možnost, da prodajo vršimo prek menija Poslovanje > Maloprodaja.
Prodaja v maloprodaji iz zalog veleprodaje z upoštevanjem materiala v sestavnici - materialno vodenje zalog
Če vodimo materialno poslovanje znotraj Minimaxa in vnašamo posamezne prejeme na zalogo prek menija Poslovanje > Zaloge, imamo možnost, da prodajo vršimo prek menija Poslovanje > Maloprodaja.
Nabavna cena mora imeti pozitivno vrednost
Če pri vnosu prejema v maloprodaji, program javi opozorilo "Nabavna cena mora imeti pozitivno vrednost." Najprej vrednotimo zalogo.
Prenos iz veleprodaje v vrednostno maloprodajo
Navodilo velja za prenos zalog iz Zalog v Vrednostno maloprodajo.
Izdani račun v povezavi na Maloprodajo
Navodilo velja za vnos izdanega računa, zalogo pa razbremenjujemo prek menija Maloprodaja. 1. V meniju  Poslovanje > Izdani računi  2. Izberemo Nov. 3. Vnesemo  kupca 4. V polju Analitika > izberemo analitiko, ki pr...