Osnovne možnosti maloprodaje

Articles

Količinska maloprodaja
Osnovni namen Količinske Maloprodaje je vodenje maloprodaje za potrebe računovodstva in zagotavljanja zakonsko potrebnih listin, kot so Prevzemni list, Zapisnik o spremembi cen, Trgovska knjiga in vodenje stanja zalog v maloprodaji.
Nov prejem v maloprodaji (količinsko)
Navodilo velja za vnos prejema v količinski maloprodaji.
Prodaja v maloprodaji
Navodilo velja za primer ročnega vnosa prodaje v količinski maloprodaji. V meniju Poslovanje > Maloprodaja  kliknemo na poslovalnico količinske maloprodaje, in izberemo Nov > P - Prodaja. Za vnos prodaje v maloprodaji izpolnimo ...
Sprememba cen v maloprodaji
Navodilo velja za vnos spremembe cen v količinski maloprodaji. V meniju Poslovanje > Maloprodaja  kliknemo na poslovalnico količinske maloprodaje, in izberemo Nov  > SC-Sprememba cen .  Za vnos spremembe cen v maloprodaj...
Inventura v maloprodaji
Navodilo velja za pripravo Inventure v maloprodaji (vrednostno oz. količinsko)
Kalo v maloprodaji
Navodilo velja za vnos kala v maloprodaji.
Lastna raba v maloprodaji
Navodilo velja za primer, ko želimo artikel iz maloprodaje prenesti v lastno rabo.
Vrednostna maloprodaja
Osnovni namen vodenja vrednostne maloprodaje je za potrebe računovodstva in zagotavljanja zakonsko potrebnih listin, kot so Prevzemni list, Zapisnik o spremembi cen, Trgovska knjiga ...
Nov prejem v maloprodaji (vrednostno)
Navodilo velja za vnos prejema v maloprodaji.
Gotovinska in negotovinska prodaja v vrednostni maloprodaji
Navodilo velja za vnos gotovinske in negotovinske prodaje v vrednostni maloprodaji.
Brisanje poslovalnice (maloprodaja)
V primeru, da smo napačno vnesli poslovalnico, jo pred prvo uporabo lahko izbrišemo.