Knjiženje maloprodaje

Articles

Prehod v novo leto v maloprodaji
Prehod v novo leto v maloprodaji je pogoj za prehod v novo poslovno leto v Letnih obdelavah.