Maloprodaja

V programu lahko vodimo vrednostno ali količinsko maloprodajo. Osnovni namen menija je vodenje maloprodaje za potrebe računovodstva in zagotavljanja zakonsko potrebnih listin, kot so Prevzemni list, Zapisnik o spremembi cen, Trgovska knjiga … Vnašamo lahko posamezne vrste prometa: prevzem, sprememba cene, lastna raba, gotovinska prodaja, negotovinska prodaja, kalo in inventura.