Količinska maloprodaja

Osnovni namen Količinske Maloprodaje je vodenje zalog maloprodaje za potrebe računovodstva in zagotavljanja zakonsko potrebnih listin, kot so Prevzemni list, Zapisnik o spremembi cen, Trgovska knjiga in vodenje stanja zalog v maloprodaji.

Aktivacija licence za Maloprodajo

Maloprodaja je dodatna funkcionalnost, ki jo vklopimo:

 • Če imamo paket Maksi Računovodstvo : znotraj menija Plačnik > Licence plačnika.
 • Če imamo pakete Poslovanja oz. Mini Računovodstvo : znotraj menija Plačnik > Organizacije.

Po vklopu licence v meniju Poslovanje program prikaže Maloprodajo.

Količinska maloprodaja zagotavlja količinsko vodenje stanja posameznega artikla na zalogi.

Vnos poslovalnice maloprodaje

 1. Najprej vnesemo poslovalnico v meniju > Šifranti > Poslovalnice s klikom > Nov.
 2. Na polju Vrsta  določimo > Količinska maloprodaja.
 3. Vnesemo novo Analitiko katero bomo uporabljali samo za izbrano poslovalnico.
 4. Vnesemo Naziv poslovalnice in Kraj.
 5. Kliknemo Shrani.
 6. Na pogledu vidimo polje Neposredna razbremenitev zalog s prodajo.
  • To nastavitev program prikaže, če imamo aktiviran modul Zaloge .
 7. Če želimo, razbremenjevati zalogo iz modula Zaloge > kliknemo Uredi.
 8. Na polju > Neposredna razbremenitev zalog s prodajo dodamo kljukico, ter na polju >  Skladišče za razbremenjevanje,  izberemo iz spustnega seznama skladišče (v primeru več skladišč), iz katerega se bo zaloga razbremenjevala.
 9. Kliknemo Shrani.

Vnos začetnega stanja maloprodaje

Ob aktivaciji poslovalnice program pripravi osnutek začetnega stanja.

1. V meniju > Poslovanje > Maloprodaja > kliknemo na ime Poslovalnice.

2. Kliknemo na številko začetnega stanja.

3. Kliknemo Uredi.

4. Na polju Artikel > vnašamo posamezne artikle > količino, maloprodajno ceno in nabavno vrednost (pri začetnem stanju vpisujemo vrednost izračunani po formuli: količina X cena).

5. Potrdimo začetno stanje > Potrdi.

Če začetnega stanja ni, potrdimo prazen dokument brez vnosa podatkov.

 Potrditev začetnega stanja nima funkcije knjiženja, zato program temeljnice ne pripravi.

Začetno stanje knjižimo ročno v dvostavnem knjigovodstvu na konte vodenja zalog (6630, 6640, 6690, 6590).

Vnos prometa maloprodaje

Po vnosu začetnega stanja vnašamo različne vrste prometa za posamezno poslovalnico s klikom > Nov .

 • Prejem
 • Sprememba cen
 • Lastna raba
 • Prodaja
 • Kalo
 • Inventura

Pri vseh vrstah prometa je vnos podatkov zelo podoben. Vrednosti, ki jih izpolnjujemo znotraj vrstic, so prilagojene vsebini prometa, ki ga vnašamo.

 • Vrstice na promet dodajamo tako, da na koncu izpolnjene vrstice kliknemo znak   .
 • Dodano vrstico  urejamo tako, da kliknemo simbol   na začetku vrstice.
 • Vrstico pobrišemo s klikom na znak  na koncu vrstice.

Primeri povezav z maloprodajo

 • Če izberemo analitiko za količinsko maloprodajo pri vnosu izdanega računa, program samodejno pripravi promet prodaje v maloprodaji.
 • Če izberemo analitiko za količinsko maloprodajo pri vnosu dnevnega iztržka, program ponudi dva gumba:

             -  Vnos prodanih artiklov v maloprodajo za vnos prometa prodaje v maloprodaji neposredno iz dnevnega iztržka

              - Lastna raba.

V tem prispevku