Izdani račun v povezavi na Maloprodajo

Navodilo velja za vnos izdanega računa, zalogo pa razbremenjujemo prek menija Maloprodaja.


1. V meniju Poslovanje > Izdani računi 

2. Izberemo Nov.

3. Vnesemo kupca

4. V polju Analitika > izberemo analitiko, ki predstavlja Maloprodajo.

5. Vnesemo artikle.

6. Račun izstavimo.

7. Z izstavitvijo računa, program samodejno pripravi promet Prodaja v Maloprodaji.

Kaj program pripravi?

Program pripravi:

  • temeljnico, 
  • pdf dokument računa, 
  • ter promet Prodaja v meniju Poslovanje > Maloprodaja.
V tem prispevku