Osnovne možnosti dnevnih iztržkov

Articles

Vnos dnevnega iztržka
Vnos dnevnega iztržka: vnašamo podatke iz posameznega zaključka blagajniškega dne: vrednosti po davčnih osnovah dnevnega inkasa ter razporeditev prihodka od prodaje.
Urejanje dnevnega iztržka
V programu lahko urejamo le osnutek dnevnega iztržka. Potrjen dnevni iztržek moramo najprej preklicati, šele nato ga lahko urejamo.
Brisanje dnevnega iztržka
V programu lahko brišemo le osnutek dnevnega iztržka. Potrjen dnevni iztržek najprej prekličemo, šele nato ga lahko pobrišemo. Program izbriše knjižbe v dvostavnem knjigovodstvu in davčnih evidencah.