Dnevni iztržki

Dnevni iztržek je povezan z dejavnostjo, kjer pri poslovanju uporabljamo drugo orodje (blagajniški program ali registrsko blagajno npr. v trgovini ali gostinstvu). V dnevni iztržek vnašamo podatke iz posameznega zaključka blagajniškega dne. Dnevni iztržek omogoča povezavo z menijem Maloprodaja.

Articles

Začetek dela z dnevnimi iztržki
V dnevni iztržek vnašamo podatke iz posameznega zaključka blagajniškega dne, in sicer: vrednosti po davčnih osnovah dnevnega inkasa ter razporeditev prihodka od prodaje.