Dnevni iztržki

Dnevni iztržek je povezan z dejavnostjo, kjer pri poslovanju uporabljamo drugo orodje (blagajniški program ali registrsko blagajno npr. v trgovini ali gostinstvu). V dnevni iztržek vnašamo podatke iz posameznega zaključka blagajniškega dne. Dnevni iztržek omogoča povezavo z menijem Maloprodaja.