Dnevni iztržek za vrednostno maloprodajo

Navodilo velja za primer vnosa dnevnega iztržka za poslovalnico vrednostne maloprodaje.

Program omogoča vnos podatkov o prodajni vrednosti in DDV-ju od prodajne vrednosti. Na podlagi teh podatkov program knjiži promet za izbrano poslovalnico vrednostne maloprodaje.

Pri vnosu dnevnega iztržka:

1. V polju Analitika izberemo poslovalnico vrednostne maloprodaje. 

2. vnesemo zbirne podatke o dnevnem iztržku:
Računi, ki niso v iztržku

3. Če imamo račune , ki niso v iztržku.

Na razdelku Računi, ki niso v iztržku prikaže polja za vnos prodajne vrednosti z DDV in DDV-ja od prodajne vrednosti.

S potrditvijo iztržka program pripravi promet negotovinske prodaje za izbrano poslovalnico v meniju Poslovanje > Maloprodaja.


Lastna raba

Izbira analitike za poslovalnico maloprodaje omogoča tudi vnos lastne rabe.

1. Izberemo konto lastne rabe.

2. Vnesemo prodajno vrednost z DDV.

3. Vnesemo DDV od prodajne vrednosti.

4. Vnesemo nabavno vrednost.

5. Poljubno dodamo Opis

6. Kliknemo  potrdi.

S potrditvijo iztržka program pripravi promet lastne rabe za izbrano poslovalnico v meniju Poslovanje > Maloprodaja.

 

V tem prispevku