Brisanje poslovalnice (maloprodaja)

V primeru, da smo napačno vnesli poslovalnico, jo pred prvo uporabo lahko izbrišemo.

Brisanje poslovalnice brez prometa

1. V meniju Šifranti  > Poslovalnice,

2. kliknemo na poslovalnico,

3. in nato Briši.

4. Program zbriše poslovalnico.

Brisanje poslovalnice s prometom

1. V primeru, da imamo že vnesen promet (prejem , prodaja...) v poslovalnici, ob brisanju poslovalnice program javi validacijo: "poslovalnice ne morete brisati , ker jo uporablja:..."

2. Z brisanjem nadaljujemo tako, da najprej v meniju Poslovanje > Maloprodaja >  prekličemo in brišemo vse promete

3. Šele nato bomo lahko zbrisali poslovalnico.

V tem prispevku