Brisanje dnevnega iztržka

V programu lahko brišemo le osnutek dnevnega iztržka. Potrjen dnevni iztržek moramo najprej preklicati, šele nato ga lahko pobrišemo.

  1. V meniju Poslovanje Dnevni iztržek program prikaže vnesene dnevne iztržke. 
  2. Kliknemo na datum dnevnega iztržka, ki ga želimo izbrisati. 
  3. Potrjen dnevni iztržek naprej prekličemo s klikom na gumb Prekliči potrditev
    • Dnevnega iztržka ne moremo preklicati, če je bil že potrjen obračun DDV za obdobje, v katerem je ta iztržek.
  4. Program izpiše opozorilo, da se bo v knjigovodstvu izbrisala temeljnica. Nadaljujemo s klikom na V redu.
  5. Program prikaže dnevni iztržek v osnutku. Kliknemo Briši.
  6. Izberemo V redu.

Kaj program pripravi?

Program izbran dnevni iztržek izbriše. Izbrisan dnevni iztržek ni več viden v preglednici dnevnih iztržkov. 

Program izbriše temeljnico v dvostavnem knjigovodstvu in knjižbe v davčnih evidencah.

V tem prispevku