Zatvaranje plata/objedinjene naplate preko izvoda

Kad radimo platu i zaključimo obračun možemo formirate naloge za plaćanje klikom na dugme na poslednjem koraku plate:

 

Još jednim klikom na platne naloge, dobijemo platni nalog objedinjene naplate koji izvozimo u neki od e-banking sistema koji koristimo:

 

Kad uvozimo izvod koji smo dobili iz e-banking sistema koji koristimo, Minimax će automatski izkontirati:

 

Kategorije: