Zatvaranje otvorenih stavki

U minuMAX-u se otvorene stavke zatvaraju:

1. Knjiženjem plaćanja preko izvoda banke.

2. Kada pri unosu izdatih i primljenih računa označimo plaćanje priliv ili odliv blagajne.

3. Pri zatvaranju računa preko blagajne.

4. Ručnim zatvaranjem stavki u meniju Poslovanje > Otvorene stavke.

Kategorije: