Prenos sa konta na konto, prenos svih ili samo dela podataka

U dvojnom knjigovodstvu > knjiženja > zamena konta možemo zameniti konto na nalozima na više naloga:

Na prvom koraku čekirate naloge na kojima želite zameniti konto i kliknemo na napred:

Na sledećem koraku vidimo izabrane naloge, kliknemo na napred:

Na sledećem koraku izaberete konto na koje treba da se prenesu knjiženja i stranku ako je konto zahteva i klliknemo na napred:

NAPOMENA obratite pažnju na odabranu opciju ispod stranke, sa jednom MENAJTE SVE stranke sa odabranom, a sa drugom opcijom odabrana stranka se samo dodaje ako stranke nema (druga opcija je češće potrebna)

Program će zameniti izabrana knjiženja na izabrani konto

 

Kategorije: