VAŽNO!!! Prelaz u novu godinu- otvorene stavke- početno stanje

Ukoliko ne zatvaramo otvorene stavke tokom godine javiće se sledeće posledice:

- sve otvorene stavke će biti prenete u narednu godinu

- početno stanje naredne godine će da sadrži SVE otvorene stavke jedne stranke bez obzira što je saldo nula ili neki iznos

- INO stranke: ukoliko ne zatvaramo stavke kod godišnjih obrada program će da pravi kursne razlike na SVE otvorene stavke (ponovo bez obzira na iznos salda)

- kartica konta ili stranke će možda biti na prvoj strani ili kod nekog i do 40 strana sa početnim stanjem (sve zavisi od broja otvorenih stavki) ... ponovo sve zbog nezatvorenih stavki prethodnih godina... 

 

KAKO DA IZBEGNEMO OVAKAV PRENOS U NAREDNU GODINU?

 

1. potrebno je zameniti saldokontni konto sa nekim finansijskim kontom, npr napravimo za kupce 20499 a za dobavljače 43599
    BITNO: da konto na koji prebacujemo podatke bude apsolutno prazan, bez podataka tokom godine na njemu
    VAŽNOOBAVEZNO u Šifarnik > Kontni okvir > nađemo konto 20499 ili 43599 i OZNAČIMO da se stranka unosi i prebacimo sve podatke na njega sa 2040 tj 4350
    Prenos sa konta na konto pogledajte OVDE

2. zatvorimo godinu

3. prebacimo podatke sve nazad sa konta 20499 ili 43599 nazad na 2040 tj. 4350

 

Na ovaj način imamo na stanju samo saldo kupca odnosno dobavljača... 

Nemamo podatak o kupcima prilikom zatvaranja godine...