Uvoz podataka u Minimax

U Minimax možemo preko datoteke excel uvesti sledeće podatke:

 • Stranke (kupce i dobavljače)
 • Analitike (kategorije, po kojima želimo definisati poslovanje: troškovna mesta, projekti, gradilišta, poslovne jedinice)
 • Radnici (fizičke osobe kojima isplaćujemo platu, obračunavamo druga lična primanja)
 • Artikli (roba, materijal, usluge, proizvodi, poluproizvodi, ambalaža...)
 • Knjiženja (otvorene stavke ili promet)
 • Početno stanje zaliha
 • Osnovna sredstva (početno stanje registra osnovnih sredstava)

 

Za uvoz se pripremaju predlozi, koji se sačuvaju na računar, popune se sopstvenim podacima i potom uvozi u Minimax.

U meniju odaberemo Podešavanje > Uvoz iz excela:

 1. Na spisku odaberemo koji uvoz nam treba
 2. Odaberemo opciju Neka se pripremi predlog potom kliknemo na Pripremi predlog
 3. Fajl sačuvamo na svoj računar
 4. Potom otvorimo fajl i popunjavamo, svaka ćelija excela kad stanemo na nju daje objašnjenje koji podatak treba uneti
 5. Sačuvamo popunjen fajl
 6. Ostalo > Drugi uvozi > odaberemo na padajućoj listi šta > označimo Neka se podaci uvezu i klik na Uvezi podatke