Uređivanje POP UP BLOCKER-a

 

Internet explorer

Otvorite pretraživač Internet Explorer. Odaberite meni Tools > Pop-up Blocker > Turn Off Pop-up Blocker

 

 

Mozilla Firefox 

Otvorite Mozilla Firefox. Odaberite meni Tools > Options 


U Options odaberite Content, onda otštiklirajte Block pop-up windows i kliknite OK 

 

Google Chrome

Otvorite Google Chrome. Iz menija odabetite Settings

 

Slika 5 – Google Chrome > Settings > Content settings

U novootvorenom prozoru kod Pop-ups, odaberite Allow all sites to show pop-ups a onda odaberite dugme Done.