Uređivanje POP UP BLOCKER-a

 

Internet explorer

Otvorite pretraživač Internet Explorer. Odaberite meni Tools > Pop-up Blocker > Turn Off Pop-up Blocker

 

 

Mozilla Firefox 

Otvorite Mozilla Firefox. Odaberite meni Tools > Options 


U Options odaberite Content, onda otštiklirajte Block pop-up windows i kliknite OK 

 

Google Chrome

 

Google Chrome

Prilikom štampe nekog dokumenta, Google Chrome će prikazati u gornjem desnom uglu će se prikazati oznaka za Pop Up Blocker. 

Neophodno je da se klikne na nju i označiti  Uvek dozvoli iskačuće prozore i preusmeravanja sa https://moj.minimax.rs

Nakon toga je neophodno kliknuti na Gotovo.