Unos stranke

Stranke možemo unositi ručno, uvesti iz javne baze ili iz drugih aplikacija.

1. Kliknemo na Nov.

2. Stranku možemo ručno uneti ili da je potražimo u padajućoj listi u polju Potraži u javnoj bazi.

U tom slučaju u polje Potraži u javnoj bazi upišemo delove naziva odvojene sa praznim mestom ili PIB.

Ako stranku izaberemo iz javne baze, prepisaće se svi podaci koje ta baza poseduje i njih moramo proveriti i po potrebi ih izmeniti odnosno dopuniti.

Ako ne pronađemo stranku u javnoj bazi, upišemo je sami.

3. Unesemo Naziv stranke (nazivom se određuje stranka).

4. Unesemo  Adresu stranke (adresa se ispisuje na izdatom računu).

5. U padajućoj listi pronađemo Državu stranke (ovaj podatak utiče na knjiženje i obračun PDV).

6. U padajućoj listi izaberemo Poštu stranke (pošta se ispisuje na izdatom računu).

7. Možemo uneti internet adresu stranke.

8. Možemo uneti Šifru stranke (po njoj možemo da tražimo stranku u određenim delovima programa, a ovaj podatak je obavezan ukoliko stranke uvozimo u program Minimax).
 

Adresa za slanje

Ako toj stranki želimo da šaljemo dokumenta na drugu adresu a ne na gore navedenu, upišemo podatke u sledeća polja (u suprotnom ostavljamo prazna polja).

1. Naziv, 2. Adresa, 3. Država, 4. Pošta

5. Unesemo PIB stranke.

6. Unesemo Identifikacioni broj stranke (ovaj podatak se prikazuje u knjigama PDV-a).

7. Unesemo Matični broj stranke.

8. Unesemo Delatnost stranke.

9. Unesemo Valutu, u kojoj poslujemo sa strankom (izabrana valuta će se automatski predlagati na Izdatim računima).

10. U polje Dani za dospeće unesemo broj dana na osnovu kojeg će se na Izdatim računima izračunavati datum dospeća (od datima računa ili od datuma pravljenja, zavisno od podešavanja organizacije).

11. U polje Rabat[%] možemo uneti procenat rabata. Ovaj podatak će se predlagati na Izdatim računima. 

12. Unesemo broj Tekućeg računa stranke, ukoliko taj podatak nije upisan iz javne baze NBS (ovaj podatak će se upisivati na nalozima za plaćanje kod primljenih računa).

13. U delu Kontakt imamo  mogućnost unosa podataka o kontakt osovi stranke (ime, telefon, e-mail,...). Na određenim zapisima možemo izabrati, da se dodatni podaci prikazuju (npr. na ispisu otvorenih stavki).

14. Kliknemo na dugme Sačuvaj ili Sačuvaj i nov, ako želite da nastavite sa unosom novih stranaka.

Kategorije: