Unos relacija za službena putovanja

 

1. U meniju > Poslovanje > Službena potovanja > izberemo NOV.

2. Upišemo podatke o radniku i nalogu.

3. Pri unosu RELACIJA unesemo nove relacije, uređujemo i pregledamo izbrane relacije.

 

4. Za unos nove relacije, izberemo znak plus (+).

5. Upišemo početak puta in cilj.

6. Kliknemo Izračunaj put.

7. Program sam izračuna relaciju in prikaže put. Priomm prikaže broj kilometara u oba smera. Broj kilometara možemo urediti.

 

Kategorije: