Unos različitih vrsta naloga za knjiženje

Minimax omogućava pravljenje naloga za knjiženje u Knjigovodstvo > Dvojno knjigovodstvo > klikom na dugme Nov.

Možemo praviti različite vrste naloga za knjiženje sa sledećim oznakama:

TRD  - Izvod banke u domaćoj novčanoj jedinici
KOMP - Dvostrana kompenzacija 
BL - Blagajna 
TRS - Izvod banke u stranoj novčanoj jedinici 
PDV - Obračun pdv 
PDVP - Preknjižvanje PDV 
DI - Dnevni izveštaj 
DLP - Druga lična primanja 
FNK - Finansijski nalog za knjiženje 
IR - Izdan račun 
OP - Obračun plata 
OS - Osnovna sredstva 
PS - Otvaranje (Početno stanje) 
PR - Primljen račun 
PRPR - Prenos prometa 
SP - Nalog za službeno putovanje 
TDR - Maloprodaja 
KR - Kursne razlike 
KROS - Kursne razlike otvorenih stavki 
ZAL - Zalihe 
ZAK - Zatvaranje klase 
KS - Zatezne kamate 
ZNK - Zaključni nalog za knjiženje 

Prilikom unosa naloga za knjiženje bitan je status tog naloga. Nalog može biti u Nacrtu (znači, da se knjiženje ne uračunava u glavnoj knjizi, odnosno obračunu PDV), može biti Potvrđen (knjiženja se upisuju u glavnu knjigu i obračun PDV) ili Automatski (znači, da je taj nalog za knjiženje formirao program automatski npr. prilikom prelaska u novu poslvnu godinu). Automatske naloge nije moguće naknadno otkazivati ili uređivati. Ostale naloge možemo proizvoljno uređivati, ako poreski period na koji se on odnosi nije zaključen.

Zapravo, sve vrste naloga za knjiženje su jednake. Najbitnije razlike su pri nalozima "PS", "KR", "PR" i "IR".

Knjiženja unutar naloga "PS" se prilikom pregleda podataka u bruto bilansu uračunavaju u početno stanje (početni "promet". Specifičnosti pri unosu naloga za kursne razlike "KR" je ta da se unutar njega mogu unositi samo vrednosti u domaćoj valuti a nula u vrednosti stranih valuta. Nalozi "IR PR" omogućavaju na osnovu unosa podataka za PDV automatsko predlaganje knjiženja.

  

Kategorije: