Unos prijema

Poslovanje > Zalihe > Nov prijem

Podvrsta prijema: označimo Od dobavljača, Iz proizvodnje ili Od naručioca.

Stranka: unesemo dobavljača.

Analitika: ako želimo možemo povezati prijem sa nekom analitikom.

Opis: unesemo broj fakture dobavljača.

Zavisni troškovi: unesemo ako nam treba procentualno da se uveća nabavna cena za zavisne troškove (inače se u programu zavisni troškovi unose kroz primljeni račun i povežu sa prijemom).

Rabat: ako postoji za ceo prijem unesemo ovde.

U skladište: unesemo u koje skladište ide naredni artikal koji unosimo. Možemo unositi za svaki artikal drugo skladište. 

Unos redova prijema

1. Količina: Unesemo količinu

2. Cena: Unesemo nabavnu cenu bez eventualnih popusta.

3. % popusta: unesemo eventualni popust koji nam priznaje dobavljač.

4. % marže: unesemo procenat marže.

5. Prodajna cena: izračuna se iz unosa sa tačaka 2, 3 i 4. Ako je upišemo, preračunaće se ostale vrednosti.

U šifrarnik artikala će se preneti poslednja potvrđena cena na prijemu.

 

Kad kliknemo na Potvrdi, uneli smo artikle iz ovog prijema na stanje zaliha. Oni su uneti samo robno. Svoje vrednovanje finansijsko, knjigovodstveno dobijaju tek kada ovaj prijem povežemo sa primljenim računom.

Možemo povezati nekoliko prijema sa primljenim računom- na ovaj način povezujemo više prijema sa jednom fakturom dobavljača. 

Možemo da povežemo nekoliko primljenih računa sa ovim prijemom- na ovaj način formiramo nabavnu cenu, tj. dodajemo zavisne troškove. 

Kategorije: