OS- unos početnog stanja kada počinjemo sa radom tokom kalendarske godine

Uputstvo se odnosi na unos početnog stanja u registar osnovnih sredstava  kada počinjemo sa radom tokom kalendarske godine:

 

!! nismo počeli sa radom na početku godine kalendarske:

Iz menija izaberemo Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.

1. Kliknemo na Nov.

2. Proverimo inventarni broj.

3. Unesemo Naziv osnovnog sredstva.

4. Unesemo datum nabavke.

5. Unesemo  dobavljača.

6. Unesemo dokument o nabavci.

7. Izaberemo Amortizacionu grupu. Ona sadrži podešavanja za knjiženje osnovnih sredstava. Više o amortizacionim grupama.

8. Izaberemo analitiku. Več o analitikama.

9. Izaberemo lokaciju.

10. Ne unosimo početnu nabavnu vrednost.

11. Ne unosimo početnu ispravku vrednosti.

12. Idemo na dugme PROMET kod ovog osnovnog sredstva i kliknemo na nov, pa ubeležimo:

- koji datum,

- kolika je nabavna vrednost

- kolika ispravka.... 

- sačuvamo

 

Program će na osnovu ovih podataka praviti amortizaciju.... 

Kategorije: