OS- unos ako nemamo račun dobavljača

Ukoliko nismo odamah počeli da radimo na početku godine u Minimax-u (nego na sredini kalendarske godine) a imamo OS, onda ih ovako unosimo da bismo kasnije imali amortizaciju:

 

Iz menija izaberite Knjigovodstvo Osnovna sredstva.

1. Kliknite na Nov.

2. Proverite inventarni broj.

3. Unesite Naziv osnovnog sredstva.

4. Unesite datum nabavke.

5. Unesite dobavljača.

6. Unesite dokument o nabavci.

7. Izaberite Amortizacionu grupu. Ona sadrži podešavanja za knjiženje osnovnih sredstava. Više o amortizacionim grupama.

8. Izaberite analitiku. Više o analitikama.

9. Izaberite lokaciju.

10. Ne unosite početnu nabavnu vrednost.

11. Ne unosite početnu ispravku vrednosti.

 

 

Kada smo uneli osnovno sredstvo onda idemo na dugme Promet (ali to dugme biramo kad smo otvorili OS) i upisujemo:

1. Klik na Nov

2. upišemo datum, označimo Još uvek nije u upotrebi, upišemo Nabavnu vrednost i Ispravku vrednosti ako je ima.... i Sačuvamo.

3. Sada idemo na početnu stranu osnovnih sredstava, idemo na dugme Prvi put u upotrebu, nađemo ovo OS i stavimo ga u upotrebu...
    (odaberemo datum kada je OS nabavljeno, klik na Nađi, štikliramo OS i kliknemo U upotrebu)

 

Videćete da program javlja da nalog za knjiženje nije u ravnoteži, tako da ga ručno dopunite sa kontom koji ste koristili za ovo OS na početnom stanju ili u nalogu za knjiženje kada je skinut sa zaliha. 

 

 

 

 

Kategorije: