Unos nove štampe (IR, BB) na drugim jezicima

Ukoliko preko menija Podešavanja > Štampanje napravimo Nov štampa unutar njega možemo da izaberemo novu Vrstu štampe i odgovarajući strani jezik.
Minimax za sada omogućava korisnički interfejs u:

  • srpskom,
  • engleskom,
  • mađarskom,
  • slovenačkom,
  • hrvatskom jeziku

 

Ovaj primer je uopšten.

A možemo tako da biramo Izdati račun, Predračun, Statistički izveštaj (odnosi se na bruto bilans) i sve druge vrste izveštaja.

Napomena: kada odaberemo Statistički izveštaj tj. bruto bilans, u Ostalim podešavanjima nudi se štampa konta na engleskom jeziku.
Prethodno je neophodno uneti kontni okvir na engleskom jeziku. Ukoliko ga ne unesemo, podatak o nazivu konta će ostati prazan.

 

 

Izborom jezika u polju JEZIK, program automatski prevede sve delove računa na izabrani jezik.

Ovakvu štampu izdatog računa možemo da koristimo za određene kupce, samo kad unosimo račun idemo na deo Opis na štampanju i izaberemo račun napravljen na engleskom (ili drugom jeziku). Program zapamti odabir pa naredni put kada odaberemo tog kupca odmah daje za štampu prethodno izabran način.

Kategorije: