Unos izvoda banke

Izvode banke možemo uvoziti iz bankarskih web aplikacija ili ručno uneti, kao što je objašnjeno u ovom uputstvu.

Prozor za unos izvoda banke je podeljen na dva dela i to na:

  • na gornji deo, gde su podaci vezani za izvod kao dokument (datum izvoda, redni broj) i,
  • redove izvoda banke, gde su podaci vezani za sadržaj izvoda (data plaćanja dobavljaču, primljeno plaćanje kupca, plaćaje usluga banke...).

 

Zaglavlje izvoda

1. Unesemo Datum, koji predstavlja datum naloga za knjiženje.

2. Unesemo Tekuč račun  (u podešavanjima TR mora biti određen konto knjiženja za taj račun).

3. Unesemo Broj izvoda.

4. U polju Opis program će predložiti redni broj i valutu (ovaj podatak predstavlja opis naloga za knjiženje).

 

Redovi izvoda

Ukupni promet ne unosimo posebno, jer se za promet koji se knjiži na konto TR-a automatski napravi stavka u nalogu za knjiženje nakon potvrđivanja izvoda.

1. U polja unesemo podatke na osnovu stake koju unosimo:

  • zatvaranje izdatih i primljenih računa
  • knjiženje direktno na konta (finansijski konti i saldakonti bez automatskog zatvaranja otvorenih stavki).
     

2. Stavku dodajemo na izvod klikom na Sačuvaj red. Klikom na Odustani praznimo unosna polja.

3. Redove uređujemo klikom na ikonu na početku reda.

4. Redove brišemo klikom na znak X na kraju reda.

Na isti način dodajemo redove izvoda.

Kada unesemo sve redove izvoda, biramo:

Sačuvaj – izvod je samo nacrt, neće biti knjižen

Potvrdi - izvod potvrdite i promet je zabeležen na kontu TR-a
Potvrdi i nov – izvod potvrdite i otvoriće Vam se prozor novog izvoda. Ovu opciju možemo koristiti ako želimo da nastavimo sa unosom novog izvoda banke.

Na potvrđenom izvodu možemo, na osnovu stavki napraviti automatski:

  • nacrt avansnog računa, za dobijene avanse
  • nacrt primljenog računa za date avanse

 

NAPOMENA:

izvod banke se popunjava samo promenama, konto izvoda ne unosimo jer Minimax pravi knjiženje na osnovu konta koji smo uneli dok smo pravili tekući račun organizacije (neki konto grupe 241)

 

 

Kategorije: