Unos izvoda banke

Izvode banke možemo uvoziti iz bankarskih web aplikacija ili ručno uneti, kao što je objašnjeno u ovom uputstvu.

Prozor za unos izvoda banke je podeljen na dva dela i to na:

  • na gornji deo OSNOVNI PODACI gde su podaci vezani za izvod kao dokument (datum izvoda, tekući račun, broj izvoda i opis) i,
  • Redove izvoda banke, gde su podaci vezani za sadržaj izvoda (data plaćanja dobavljaču, primljeno plaćanje kupca, plaćaje usluga banke...).

 

Zaglavlje izvoda

1. Uvek je sistemski ponuđen današnji Datum, mi menjamo taj podatak i prilagođavamo datumu izvoda. Nakon potvrđivanja izvoda ovaj datum predstavlja datum naloga za knjiženje.

2. Unesemo Tekuč račun. U podešavanjima TR organizacije mora biti uneti i OBAVEZNO određen konto knjiženja za taj račun. Tekućih računa može biti više. Samo jedan može biti označen kao glavni (štiklirano je polje Upotreba) i taj se uvek predlaže. 

3. Broj izvoda program predlaže na osnovu prethodnog unosa. Kad promenimo tekući račun- nastavlja niz tog tekućeg.

4. U polju Opis program će predložiti redni broj i opis (ovaj podatak kasnije predstavlja opis naloga za knjiženje).

 

Redovi izvoda

Ukupni promet po izvodu ne unosimo posebno. Program sabira sve unose koje napravimo po stavkama i onda se za promet koji se knjiži na konto TR-a automatski napravi stavka u nalogu za knjiženje nakon potvrđivanja izvoda.

1. Unosimo na dva načina:

  • ako imamo račun u Minimax programu: odaberemo stranku, u polju Primalac/Nalogodavac, u polju Veza biramo koji račun se povezuje sa ovim plaćanjem a potom program sam popuni konto, iznos a mi samo sačuvamo red.
  • ako nemamo račun u Minimax programu: onda u polju Primalac/Nalogodavac biramo stranku, u polju Konto biramo da li je skupac, dobavljač, provizija itd i pišemo iznos a mi samo sačuvamo red.
     

2. Stavku dodajemo na izvod klikom na Sačuvaj red. Klikom na Odustani praznimo unosna polja.

3. Redove uređujemo klikom na ikonu na početku reda.

4. Redove brišemo klikom na znak X na kraju reda.

 

Kada unesemo sve redove izvoda, biramo:

Sačuvaj – izvod je samo nacrt, neće biti knjižen

Potvrdi - izvod potvrdite i promet je zabeležen na kontu TR-a
Potvrdi i nov – izvod potvrdite i otvoriće Vam se prozor novog izvoda. Ovu opciju možemo koristiti ako želimo da nastavimo sa unosom novog izvoda banke.

Na potvrđenom izvodu možemo, na osnovu stavki napraviti automatski:

 

NAPOMENA:

izvod banke se popunjava samo promenama, konto izvoda ne unosimo jer Minimax pravi knjiženje na osnovu konta koji smo uneli dok smo pravili tekući račun organizacije (neki konto grupe 241)

 

 

Kategorije: