U Minimax se prijavljujem sa digitalnim sertifikatom. Da li mi je potreban sertifikat i za mobilnu aplikaciju?

Ne, nije.

Nije bitno na koji način se prijavljujete u internet Minimax jer u mobilnu aplikaciju se uvek prijavljujemo samo sa korisničkim imenom i lozinkom. 

Kategorije: