TR organizacije

U podešavanjima TR upisujemo sve tekuće račune organizacije.

Iz menija izaberemo  Podešavanja organizacije > TR organizacije.

Nov računo unosimo klikom na Nov.
 

1. Unesemo Broj TR.

2. Izaberemo Valutu (nju nije moguće menjati na izvodu)

3. Izaberemo Konto za izvod (utiče na knjiženje prometa izvoda banke). Na spisku će se prikazati svi konti iz kontnog okvira organizacije koji počinju sa 24.

BITNO: ukoliko imamo više banaka- svaka treba da ima svoj konto. Minimax nudi 2410, 2440 a na nama je da napravimo nova analitička konta od njih (24101, 24102 ili 24401, 24402 itd) koji ćemo vezati svaki za drugi tekući račun. Tako unosimo i početno stanje, za svaku banku na njn tekući, tj. na konto koji smo ovde definisali da ide uz neku banku. Kad pravite konta, možete novi analitički i nazvati baš po banci uz koju ga vezujete... 

 

Podatak o valuti i kontu služi za knjiženje izvoda banke.
Zato svaki tekući račun moramo imati drugi konto.

4. Ako na unosu TR obeležimo da Se predlaže, ovaj račun će se ispisivati kao račun nalogodavca na nalozima za plaćanje.

5. Kliknemo na dugme Sačuvaj ili Sačuvaj i nov, ako želimo da nastavimo sa unosom novih TR.
 

Uređivanje TR organizacije

1. Izaberemo TR organizacije, koji želimo da uredimo klikom na tekući račun.

2. Kliknemo na Uredi.

3. Uredimo podatke o TR organizacije (broj TR, valuta, konto…)

4. Kliknemo na dugme Sačuvaj.
 

Brisanje TR organizacije:

Ako iz šifarnika izbrišemo TR organizacije on neće više biti vidljiv na predlgedu, samim tim taj TR nećemo moći više da birate u određenim modulima, koji su povezani sa TR organizacije.

1. Izaberemo TR organizacije, koji želimo da brišemo klikom na tekući račun.

2. Kliknemo na Briši.

3. Otvoriće se prozor sa pitanjem (Zaiste želite da izbrišete?), tu izaberemo U redu.